• starame sa o svetove zdroje   Staráme sa o svetové zdroje
  • Hompepage - Foto 1   Veolia je v Slovenskej republike popredným poskytovateľom vodohospodárskych služieb...
  • Hompepage - Foto 2   ... a energetických služieb
  • Homepage - Foto 3   Centrálne zásobovanie teplom
  • Homepage - Foto 4   Služby pre priemyselných klientov
  • Homepage - Foto 5   Energetická efektívnosť budov
MDL
Ako jednu zo svojich priorít si skupina Veolia Slovensko definovala neprestajne znižovať negatívny dosah svojej produkcie na životné prostredie v...

Nadacia Veolia Slovensko
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít. ...

Moštenické travertíny
Ochrana a podpora prírodnej rozmanitosti a s tým spojené aktivity predstavujú pre našu spoločnosť jeden z hlavných ...

HP - SMS info všetky
S Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica realizujeme nový projekt pre školy Tajný život ...

MDB0
Biodiverzita je rozmanitosť života na Zemi, zahŕňa rozmanitosť génov, druhov aj celých ekosystémov.

Moštenické travertíny
Ochrana a podpora prírodnej rozmanitosti a s tým spojené aktivity predstavujú pre našu spoločnosť jeden z hlavných ...

Nadacia Veolia Slovensko
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít. ...